برنامه نویسان حلی نت فراتر از 700 نفر

 

طبق اطلاعات رسیده از دبیرخانه برگزاری مسابقات حلی نت ، تا کنون ثبت نام حدود 720 دانش آموز در مسابقات برنامه نویسی حلی نت تایید گردیده است. بر اساس همین گزارش حدود 2100 نفر برای ثبت نام در این مسابقات اقدام نموده اند که فقط ثبت نام 600 نفر مورد تایید بوده است.

کمیته برگزاری مسابقات حلی نت همچنین اعلام کرده است به دلیل اختلالات چند روز اخیر در سامانه پرداخت اینترنتی بانک ملی ایران ، ثبت نام مسابقات حلی نت تا 3 خرداد ماه تمدید گردیده است.