برنامۀ دیدار اولیا با دبیران

تغییر برنامه: زمان حضور جناب آقای فلاحت دبیر محترمِ آمار پایه دهم از روز شنبه 11 آذر به روزِ یک‌شنبه 12 آذر از ساعتِ 16، تغییر پیدا کرد.

احتراماً بدینوسیله به اطلاع اولیای محترم می‌رساند که برنامه دیدار با مسئولین دبیرستان و دبیران آموزشی پایه‌ دهم و یازدهم در روزهای...

یک‌شنبه 12 آذر، دوشنبه 13 آذر و سه‌شنبه 14 آذر  از ساعت 15 تا 17  برگزار می‌گردد.

دعوت‌نامه این برنامه روز چهارشنبه 8 آذر  به دانش‌آموزان تحویل داده شد.

ضمناً جدول حضور در فایل‌های ضمیمه قابل مشاهده است.