برگزاری اولین مرحله داوری طرح های پژوهشی دانش آموزان پایه اول برای حضور در سمینار 29

یکی از داوریها در گروه ریاضی

پس از برگزاری موفق دومین مرحله داوری پروژه های پژوهشی دانش آموزان پایه دوم در تاریخ 30/آذرماه ، اکنون نوبت دانش آموزان پایه اول بود تا در محیطی کاملاً علمی و چالش برانگیز ، از پروژه های پژوهشی خود دفاع کنند تا اولین گام به سوی سمینار 29 را در نوردند.

این داوری با حضور تعدادی از اولیاء ، 12 داور و123  دانش آموز و در قالب 68 پروژه پژهشی در گروههای شیمی ، ریاضی، زیست شناسی ، فیزیک ، نجوم و مکانیک برگزار گردید.

هدف از برگزاری این مرحله از داوری ، بررسی عناوین پروژه و موضوعات انتخاب شده توسط دانش آموزان و اصلاح آنان و راهنمایی و نمایاندن بهترین مسیر بود و نکته جالب توجه این بود که تعدادی از پروژه ها تکمیل شده و آماده بهره برداری بودند .

در این مرحله از داوری به جهت آنکه دانش آموزان با نظرات دیگر اساتید و کارشناسان درباره پروژه خود آشنا شوند ، از داورانی غیر از دبیران خودشان و از خارج از مجموعه استفاده گردید.

از میان پروژه های ارائه شده می توان به پروژه های معلق سازی اجسام با کمک مغناطیس ، تولید برق از فشار، سنتز پلاسمایی ، بهینه سازی تولید سوخت موتور جت ، تولید بنزین از مواد ارزان قیمت ، تشخیص و درمان بیماری نکروز حاد توبولار، تاثیر نانو ذرات روی و آهن بر افزایش رشد کپور معمولی ، بررسی جریان دی سی بر روی طول درمان عصب سیاتیک ، تولید برق با روش اسمز ، دانه کن ، ساختارهای تولید اعداد تصادفی و دایره های شوم اشاره کرد.

پژوهشی | سمینار علوم و فنون