تمدید زمان تحویل تمرین‌های سری ششم درس کامپیوتر - پایه‌ی اول

بسمه تعالی

بدینوسیله اعلام می‌شود که مهلت تحویل تمرین‌های سری ششم درس کامپیوتر - پایه‌ی اول تا دوشنبه 27 آبان 1392 تمدید شد. همچنین به علت در پیش داشتن آزمون‌های میان‌ترم، این هفته تمرین نخواهیم داشت و تمرین‌های سری هفتم هفته‌ی بعد بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

گروه آموزشی کامپیوتر