تمرین‌های سری اول درس کامپیوتر - پایه‌ی دوم

به نام خدا

تمرین‌های سری اول درس کامپیوتر پایه‌ی دوم را می توانید از لینک زیر (فایل ضمیمه) دریافت نمایید و مطابق دستورالعمل گفته شده در آن پاسختان را ایمیل نمایید.

فایل ضمیمه: 
گروه آموزشی کامپیوتر