تمرین‌های سری اول کامپیوتر - پایه اول

به نام خدا

همانطور که در اطلاعیه‌ی شماره‌ی 1 کامپیوتر برای پایه‌ی اول آمد، تمارین به‌صورت آنلاین هر جمعه در دسترس شما قرار داده می‌شود و تا جمعه‌ی آینده‌ی آن فرصت دارید تا تمارین را ارسال کنید. البته برای سری اول تمرین‌ها چون تمرین‌های کاغذی فلوچارت وجود دارد، باید آن را به دفتر سایت (آقای شریف‌زاده یا عباسی) تحویل دهید. برای تحویل بخش کامپیوتری (برنامه‌ی کامپیوتری برای سطح B و برنامه‌های Scratch برای سطح A) منتظر اطلاعیه‌های بعدی بر روی سایت باشید. لینک تمرین‌های سطح A و B در زیر (فایل ضمیمه) آمده است:

گروه آموزشی کامپیوتر