جلسات دانش‌افزایی اولیاء پایه دوازدهم دبیرستان علامه‌حلی تهران

جلسات دانش‌افزایی اولیاء پایه دوازدهم دبیرستان علامه‌حلی تهران سال تحصیل ۹۸-۹۷ سخنران: دکتر محمد کاظم‌زاده

جلسات دانش‌افزایی اولیاء پایه دوازدهم دبیرستان علامه‌حلی تهران

سال تحصیل ۹۸-۹۷

سخنران: دکتر محمد کاظم‌زاده

۱۸ سال سابقه مشاوره و روان‌درمانی

متخصص روانشناسی مثبت‌نگر

استاد  کارگاه‌های روانشناسی دانشگاه تهران و علامه‌طباطبایی

کارشناس صدا و سیما

یکشنبه ۵ اسفند سال ۹۷

 (۱۸:۳۰ الی ۲۰)

یکشنبه ۲۵ فروردین سال ۹۸

(۱۸:۳۰ الی ۲۰)

یکشنبه ۲۹ اردیبهشت سال ۹۸

 (۱۸:۳۰ الی ۲۰)