حمایت از هموطنان سیل‌زده

گره موسیقی دبیرستان علامه‌حلی تهران جهت حمایت از هموطنان سیل‌زده برگزار می‌کند

گروه موسیقی دبیرستان علامه‌حلی تهران

جهت حمایت از هموطنان سیل‌زده برگزار می‌کند

Pahmanaa  +  HBBX

&

Nabz

سه‌شنبه 98/2/3 زنگ ناهار و نماز

محل دریافت بلیط: روبروی ایستگاه صلواتی