دربارة تغییر رشته ریاضی به تجربی

به اطلاع می‌رساند آزمون تغییر رشته، ریاضی به تجربی یک‌شنبه 21 تیرماه رأس ساعت 9 برگزار می‌گردد. سرفصل این آزمون از کتاب زیست سال دوم تجربی( جانوری و گیاهی) می‌باشد.