دریافت کارنامه پایه اول و دوم

به اطلاع اولیای محترم می رساند زمان دریافت کارنامه پایه اول و دوم، روز یک شنبه 1 تیرماه از ساعت 15 الی 17 می باشد. هم چنین در روزهای بعد نیز اولیای محترم می توانند در ساعات اداری جهت دریافت کارنامه مراجعه نمایند.