"رفع اشکال هندسه"

رفعِ اشکالِ هندسه پایه اوّل و دوم، روز 3شنبه 30/اردیبهشت/93 از ساعت 8 الی11 برگزار میگردد.

آموزش | امتحانات