رکورد شکنی در کسب مدال طلا توسط دبیرستان علامه حلی تهران