زمان ثبت نام دانش آموزان جدیدالورود پایه دهم سال تحصیلی 1398-1397

با سلام برای ثبت نام دانش آموزان جدید ابتدا با استفاده از کد ملی دانش آموز خود به ترتیب زیر عمل نمایید:

ابتدا درسایت www.helli.ir وارد شوید وبعد در قسمت ورود به بخش کاربران با استفاده از کد ملی لاگین کرده و بعد وارد قسمت واردکردن اطلاعات شوید به قسمت ورود به بخش "سامانه سفیر" از منوی بالا و دریافت دعوت نامه از این بخش اقدام نمایید.

نمونه خام دعوت نامه ثبت نام :