مرحلة اول المپیاد«کارتِ ورود به جلسه»

به اطلاع می‌رساند؛ کارت‌های ورود به آزمونِ مرحله اولِ المپیادهای کشوری در سامانه:

http://azmoon.srttu.edu

از طریق پنل کاربری، قابل دسترسی و دریافت است.

  • لطفاً پس از دریافتِ کارت از سامانه و چاپ آن به واحد انتشاراتِ2 -جنابِ آقای سویزی- مراجعه و اقدام به ممهور كردن کارت خود نمایید.