مشاهدة کارنامة پایان‌ترم اول 95-94

به اطلاع می‌رساند کارنامة آزمون‌های پایان‌ترمِ اول سال تحصیلی 95 -1394 بر روی سایت مرکز قرار گرفته و اولیای محترم می‌توانند برای دیدن کارنامه به بخشِ سامانه سفیر در سایت مراجعه کنند.

نکته1: راهنمای استفاده از سامانه سفیر در ذیل قرا گرفته است.

نکته2: لطفاً راهنمای وارد شدن و مشاهدة کارنامه را که در ذیل قرار گرفته را ببینید.

نکته3: نکته 4 بعد از راهنما...

===========================================================

نکته4: اولیای محترمی که در وارد کردن نام کاربری و رمز عبور خود مشکل دارند با شماره‌ تلفن‌(های)مدرسه - داخلی 203 و یا |خط مستقیم 55410589 دفتر معاونت آموزشی| تماس بگیرند.