نمرات تمرین های کامپیوتر سری 1 تا 4 - پایه اول

به نام خدا

نمرات تمرین های کامپیوتر سری 1 تا 4 پایه اول را می توانید از لینک زیر (فایل ضمیمه) دریافت نمایید. نمرات بر اساس کد دانش‌آموزی درج شده است. شایان ذکر است نمرات تمرین ها حدود 50 درصد نمره مستمر شما خواهد بود. چنانچه اعتراضی دارید، به آدرس ایمیل تمرین ها با موضوع REV ایمیل بزنید و دقیقاً با ذکر نام و نام خانوادگی و شماره کلاس و سطح و ذکر دقیق اعتراض ایمیل را بفرستید.

گروه آموزشی کامپیوتر