ورودی‌های پیش‌دانشگاهی|مشاوره گروهی

اولين جلسه مشاوره گروهى دانش آموزان سال چهارم:

 فردا، دوشنبه، ١٧ خرداد، ساعت ١٠

 در اين جلسه، ضمن معرفى تيم مشاوره سال چهارم و كليات برنامه آموزشى سال آينده توضيح داده خواهد شد.

لازم به ذكر است كه حضور تمام دانش آموزان در اين جلسه الزامى است.