ورودی‌های پیش‌دانشگاهی| ثبت‌نام کتاب‌

 به اطلاع می‌رساند زمان ثبت سفارش کتاب‌های درسی پیش‌دانشگاهی فقط  تا تاریخ 15 خرداد می‌باشد. دانش‌آموزان برای ثبت کتاب به آدرس https://irtextbook.ir مراجعه کنند.

 دانش‌آموزانی که شناسنامه خود را تغییر داده‌اند، دقت کنند برای ورود به بخش دانش‌آموزی ثبت‌نام می‌بایست از شماره سریال قبلی خود استفاده کنند.