پایة دوم|دربارة پروژه کامپیوتر

دانش‌آموزانی که موفق به تحویل پروژه خود نشده‌اند فقط روز شنبه از ساعت 9 تا 12 با حضور در مدرسه پروژه خود را تحویل دهند.