پایة سوم - مشاورة گروهی

به اطلاع دانش‌آموزان عزیز سال سوم‌ می رساند:
اولین جلسه مشاوره گروهی دانش‌آموزان سال سوم، طبق زمان‌بندی اعلام شده در سه گروه و در روزهای:
دوشنبه 12 مرداد (ساعت 15 تا 17)
سه شنبه 13 مرداد (ساعت 10 تا 12) 
چهارشنبه 14 مرداد (ساعت 14 تا 16) برگزار می‌گردد.
دانش‌آموزان می‌بایست در جلسه مشاوره گروه خود(زمان آن توسط پیامک به اطلاع اولیای محترم رسیده) حضور داشته باشند.
-------------------------
با احترام

گروه مشاوره‌ی پایه سوم