پایه اول- سرفصل امتحانات میان ترم اول- سال تحصیلی 94-1393

 

روز
تاریخ
درس
سرفصل
شنبه 17آبان1393 هندسه استدلال و همنهشتی و مساحت
1شنبه 18آبان1393 زیست 2فصل اول کتاب درسی و مباحث کلاسی تا پایانِ قندها
2شنبه 19آبان1393 زبانِ فارسی تا پایانِ درسِ 4
3شنبه 20آبان1393 شیمی1 از ابتدای جزوه تا پایانِ نیروهای بین ملکولی و پیوند هیدروژنی((نکته: حتماً مطالب مرتبط در کتاب درسی را هم مطالعه نمایید))
4شنبه 21آبان1393 شیمی2 از ابتدا تا پایانِ طیف سنج جرمی ((نکته: حتماً مطالب مرتبط در کتاب درسی را هم مطالعه نمایید))
شنبه 24آبان1393 ریاضی تا پایانِ حدس و اثبات، نظریه اعداد
1شنبه 25آبان1393 ادبیاتِ فارسی درسِ 2،1, 4
 
2شنبه 26آبان1393 فیزیک اندازه گیری، خواندن کولیس و ریزسنج، سرعت و شتاب، قوانین نیوتن، تحلیل ابعادی، پدیدار شناسی و همه ی آزمایشهای انجام شده
3شنبه 27آبان1393 عربی درس 3,2،1 قواعد + ترجمه درس2,1
4شنبه 28ابان1393 کامپیوتر تا انتهای مبحث حلقه های تکرار for( فصل چهار صفحۀ86)

 

آموزش | امتحانات