پایه اول و دوم- رفع اشکال ریاضی

برنامه رفع اشکال ریاضی «رفع اشکال» امروز پنج‌شنبه 10 دی ماه 93 از ساعت 9 الی 13 و 14 الی 17 با حضور دبیران محترم ریاضی برگزار می‌گردد.