پایه اوّل- سرفصل امتحانات جبرانی شهریور 94

روز تاریخ درس سرفصل
شنبه 7 شهریور ماه ریاضی تمامی مباحث مطرح شده در طول سال تحصیلی
یک‌شنبه 8 شهریور ماه ادبیاتِ فارسی کُل کتاب
دوشنبه 9 شهریور ماه شیمی شیمی1: فصل 2و 4 کتاب و مباحث که در جزوه بوده. شیمی2: از نظریه کوانتومی تا آخر (تا جایی که درس داده شده در طول سال تحصیلی)
سه‌شنبه 10 شهریور ماه زبانِ انگلیسی از ابتدا تا پایان کتاب آموزش و پرورش
چهارشنبه 11 شهریور ماه کامپیوتر شرط، حلقه‌ها، تابع، آرایه، رشته و مرتب‌سازی
پنج‌شنبه 12 شهریور ماه زبانِ فارسی کل کتاب
جمعه 13 شهریور ماه ------  
شنبه 14 شهریور ماه فیزیک نورشناسی
یک‌شنبه 15 شهریور ماه عربی از ابتدا تا پایانِ کتاب
دوشنبه 16 شهریور ماه هندسه قضایای سینوسها و کسینوسها، استیوارت، منلائوس و سوا و مبحث دایره‌ها
سه‌شنبه 17 شهریور ماه زیست کُل کتاب درسی، کُل جزوه کلاس، جزوه بیماری‌ها

 

آموزش | امتحانات