پایه اوّل- سرفصل امتحانات پایان‌ ترمِ دوم- سال تحصیلی94-1393

روز تاریخ درس سرفصل
شنبه 2 خرداد ماه هندسه همه‌ی مطالب تدریس شده در طول سال تحصیلی
دوشنبه 4 خرداد ماه ادبیاتِ‌فارسی کُلِ کتاب
چهارشنبه 6 خرداد ماه عربی از ابتدا تا پایانِ کتاب
شنبه 9 خرداد ماه ریاضی تمامی مباحث مطرح شده در طول سال تحصیلی
یک‌شنبه 10 خرداد ماه زبانِ‌انگلیسی از ابتدا تا پایان کتاب آموزش و پرورش
سه‌شنبه 12 خرداد ماه زیست/ آز زیست کُل کتاب درسی، کُل جزوه کلاس و مباحث طرح شده در کلاس، جزوه بیماری‌ها و سایر جزوات تحویل داده شده و تحقیق‌ها با تکیه بر ترم دوم/ غلظت‌ها - فتوسنتز
شنبه 16 خرداد ماه فیزیک همه‌ی مباحث ترم دوم: نورشناسی  « از مباحث ترم1 مستقیم سؤال مطرح نمی‌شود »
یک‌شنبه 17 خرداد ماه شیمی1 تمام مطالب گفته شده در جزوه + مطالب فصل‌های 2 و 4 کتاب درسی
دوشنبه 18 خرداد ماه اجتماعی از نمونه سوالات فصل 1، 2، 3، 4 و 5 که از اینجا دانلود شود.
چهارشنبه 20 خرداد ماه شیمی2 مطالب جزوه از ابتدای مدل اتمی بور و طیف‌ها تا پایان انرژی یونش
شنبه 23 خرداد ماه کامپیوتر سطحA:  تا صفحه‌ی 173 کتاب - سطحB: کُل کتاب اول
یک‌شنبه 24 خرداد ماه دین و زندگی 1. ترجمه آیات گفته شده توسط دبیر محترم 2. اندیشه و تحقیق 3. سوالات متنی گفته شده دبیر محترم
سه‌شنبه 26 خرداد ماه زبانِ‌فارسی کُلِ کتاب

 

آموزش | امتحانات