پایه اوّل-سرفصل امتحانات پایان ترم اول- سال تحصیلی94-1393

روز تاریخ درس سرفصل
شنبه 6 دی ماه فیزیک تمامی مباحث مطرح شده در کلاس
یکشنبه 7 دی ماه دین و زندگی 1) اندیشه و تحقیق کتاب  2) سؤالات متنیِ گفته شده در کلاس 3) ترجمه آیاتِ گفته شده در کلاس
دوشنبه 8 دی ماه شیمی2 از ابتدای  تاریخچه اتم تا ابتدای مبحث طیف نشری  ( آتش بازی و کشف ساختار اتم صفحه  15 کتاب سال دوم) نکته: دانش آموزان لازم است مطالب کتاب درسی،  کلبه مطالب ارایه شده در کلاس یه شکل جزوه ، فایل های پاورپوینت و آزمایش های انجام شده در آزمایشگاه را مطالعه نمایند.
چهارشنبه 10 دی ماه زیست

زیست:تمامی‌ مباحث تا انتهای مبحث اسید نوکلئیک به انضمام ۴ فصل اول کتاب زیست شناسی و تحقیق‌ها/آز زیست:دستور کار‌های تمامی‌ جلسات مربوط به مباحث میکروسکوپ و سلول

شنبه 13 دی ماه ریاضی حدس و اثبات، نظریه ی اعداد، اعداد گویا و گنگ، جبر:-چند جمله ای ها-اتحادها شامل اتحاد مربع و مکعب دوجمله ای، مربع و مکعب سه جمله ای و اتحاد مزوج
یکشنبه 14 دی ماه زبانِ انگلیسی درس 1 تا پایانِ درس 5
دوشنبه 15 دی ماه عربی درس 1 تا 5
چهارشنبه 17 دی ماه هندسه استدلال، مساحت، تالس و تشابه
شنبه 20 دی ماه کامپیوتر

سطحA: تا ابتدای مبحث7-2 صفحه127 کتاب برنامه نویسی ++C بهجزفصل6  

سطحB: تا ابتدای مبحث2-7 صفحه127 کتاب برنامه نویسی++C

یکشنبه 21 دی ماه شیمی1 از ابتدای کتاب سال اول تا ابتدای قانون بویل ( فصل 2 صفحه 56 ) نکته: دانش آموزان لازم است مطالب کتاب درسی،  کلبه مطالب ارایه شده در کلاس یه شکل جزوه ، فایل های پاورپوینت و آزمایش های انجام شده در آزمایشگاه را مطالعه نمایند.
دوشنبه 22 دی ماه اجتماعی از نمونه سؤالات اجتماعی قرار گرفته در اینجا
سه شنبه 23 دی ماه زبانِ فارسی از ابتدا تا پایان درس14 به جز درسهای 6 و12
چهارشنبه 24 دی ماه ادبیاتِ فارسی از ابتدا تا پایان صفحه62

 

آموزش | امتحانات