پایه اوّل و دوم-رفع اشکال عربی

رفع اشکال عربی فردا، یک‌شنبه 14 دی ماه 93 از ساعت 9:30 الی 12« بعد از امتحان زبان‌ِانگلیسی» با حضور دبیران محترم عربی برگزار می‌گردد.

آموزش | امتحانات