پایه دهم|کلاس جبرانی هندسه

سلام

دانش آموزان افتاده درس هندسه، کلاس فوق العاده در روز سه‌شنبه 96/6/7 در ساعت 9  در دبیرستان برگزار می‌گردد.