پایه دوم| آزمونک فیزیک

به اطلاع می‌رساند:

حضور تمامی دانش‌آموزان در آزمونک فیزیک روز دوشنبه|زنگ آخر الزامی است.

دانش‌آموزانی که در برنامه "میدان‌تیر" امکان شرکت ندارند، می‌بایست تا قبل از ساعت 13:30در مدرسه حضور یابند.