پایه دوم| آزمون تغییر رشته

به اطلاع می‌رساند آزمون تغییر رشته روز دوشنبه 21 تیر ماه رأس ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد. دانش‌آموزان می‌بایست 15 دقیقه قبل از آزمون در مدرسه حاضر باشند.