پایه دوم- سرفصل امتحانات جبرانی شهریور 94

روز تاریخ درس سرفصل
شنبه 7 شهریور ماه ریاضی تمامی مباحث مطرح شده در طول سال تحصیلی
یک‌شنبه 8 شهریور ماه ادبیاتِ فارسی | زبانِ انگلیسی از همه‌ی کتاب. توضیحات اینکه اعلام پایان کتاب در امتحان نیست و شعر حفظی فقط از نیمسال دوم | از ابتدا تا پایان کتاب آموزش و پرورش
دوشنبه 9 شهریور ماه هندسه هندسه فضائی
سه‌شنبه 10 شهریور ماه شیمی بخش1 از ابتدای مدل کوانتومی تا انتها، بخش‌های 2، 3، 4 و 5 کامل
چهارشنبه 11 شهریور ماه -------  
پنج‌شنبه 12 شهریور ماه آمار ترکیبیات ( تمامی مباحث مطرح شده ترکیبیات در طول سال تحصیلی)
جمعه 13 شهریور ماه -------  
شنبه 14 شهریور ماه فیزیک


 سینماتیک، دینامیک، کار و انرژی، فشار،گرما و گاز کامل

یک‌شنبه 15 شهریور ماه -------  
دوشنبه 16 شهریور ماه عربی از ابتدا تا پایانِ کتاب
سه‌شنبه 17 شهریور ماه کامپیوتر فصل 2، 3 و 4

 

آموزش | امتحانات