پایه دوم| سرفصل امتحانات میان‌ترم دوم 95-94

روز تاریخ درس سرفصل
شنبه 21 فروردین 95 فیزیک 2 از ابتدای ترم دوم تا ابتدای ارشمیدوس
یک‌شنبه 22 فروردین 95 زبانِ فارسی 2 از ابتدا تا پایانِ درس 22 ( درسهای نگارش و زبان‌شناسی)
دوشنبه 23 فروردین 95 عربی 2 درس 1 تا 8
سه‌شنبه 24 فروردین 95 آمار آمار: از ابتدا تا پایانِ فصل 6 - ترکیبیات: از ابتدا تا پایانِ قسمت اول فصل 4
چهارشنبه 25 فروردین 95 هندسه مکعب، منشور، هرم و مخروط
زیست‌شناسی فصل یک تا چهار: بر اساس تکلیف عید - فصل پنج تا پایان ص ۱۰۵: کتاب و جزوه به طور کامل.
پنج‌شنبه 26 فروردین 95 ---                                                                                                                             
جمعه 27 فروردین 95 ---  
شنبه 28 فروردین 95 ریاضی 2 تمامی مباحث مطرح شده در کلاس
یک‌شنبه 29 فروردین 95 ادبیاتِ فارسی 2 از درس 12 تا پایانِ درس 18
دوشنبه 30 فروردین 95 زبانِ انگلیسی 2 کُل کتاب
سه‌شنبه 31 فروردین 95 شیمی 2 فصل 3 و 4 کامل
چهارشنبه 1 اردی‌بهشت 95 کامپیوتر از فصل 2 تا پایانِ فصل 4

 

آموزش | امتحانات