پایه دوم - سرفصل امتحانات میان ترم اول

روز تاریخ درس سرفصل
دوشنبه 18 آبان زبانِ فارسی تا پایان درس 5
سه‌شنبه 19 آبان هندسه هندسه‌ی برداری تا انتهای مرکز ثقل
زیست فصل اول کامل | فصل دوم تا انتهای غِشای سلولی
چهارشنبه 20 آبان ادبیاتِ فارسی تا پایان درس3
پنج‌شنبه 21 آبان ---  
جمعه 22 آبان  
شنبه 23 آبان ریاضی تا انتهای مباحث تدریس شده در کلاس
یک‌شنبه 24 آبان شیمی بخش1 از ابتدای طیف‌های اتمی تا پایان. بخش2 از ابتدا تا پایان روند تناوبی انرژی یونش
دوشنبه 25 آبان زبانِ انگلیسی درس1و2
سه‌شنبه 26 آبان فیزیک تا پایان سینماتیک
چهارشنبه 27 آبان عربی تا پایان درس2
پنج‌شنبه 28 آبان آمار کتاب آنالیز ترکیبی: از ابتدا تا آخر قسمت 2-2 | کتاب آمار: 3 فصل اوّل

توضیحات:

 امتحانات رأس ساعت 7:45 صبح شروع می‌شود و دانش‌آموزان 15دقیقه قبل از آزمون در مدرسه حاضر باشند.

 استفاده از ماشین‌حساب ساده در امتحانات مجاز می‌باشد و همراه داشتن جزوه، کتاب، و هر گونه وسایل ارتباطی در جلسه امتحان به منزله تقلب محسوب می‌شود.

کلاس­های درسی به صورت قبل پس از برگزاری هر امتحان تشکیل می­گردد.

 در روزهای پنج­شنبه همانند سایر روزها سرویس رفت و آمد دانش‌آموزان برقرار است.

آموزش | امتحانات