پایه دوم- سرفصل امتحانات پایان‌ ترمِ دوم- سال تحصیلی94-1393

روز تاریخ درس سرفصل
شنبه 2 خرداد ماه شیمی بخش1 از ابتدای مدل کوانتومی تا انتها، بخش‌های 2، 3، 4 و 5 کامل
یک‌شنبه 3 خرداد ماه دین و زندگی درس‌های 12، 13، 14، 15 و 16 - آیات درس‌های7، 8 و 9 ( نکته مهم اینکه آیه‌هایی که خودِ کتاب ترجمه کرده نمیاد)
دوشنبه 4 خرداد ماه زبانِ‌انگلیسی از ابتدا تا پایان کتاب آموزش و پرورش
چهارشنبه 6 خرداد ماه هندسه / زیستِ‌گیاهی هندسه فضایی / تمام کتاب گیاهی
شنبه 9 خرداد ماه ریاضی تمامی مباحث مطرح شده در طول سال تحصیلی
یک‌شنبه 10 خرداد ماه آمادگی دفاعی(هماهنگ) نمونه سوالاتی که داده می‌شود.
سه‌شنبه 12 خرداد ماه کامپیوتر / آز و تکنیکِ زیست کُلِ کتاب (به جز فصل یک) / گیاهی - اسپکتروفوتومتری - نئوبار
شنبه 16 خرداد ماه فیزیک کار و انرژی، فشار، گرما و گاز کامل « از مباحث ترم1 مستقیم سؤال مطرح نمی‌شود »
دوشنبه 18 خرداد ماه ادبیاتِ فارسی از همه‌ی کتاب. توضیحات اینکه اعلام پایان کتاب در امتحان نیست و شعر حفظی فقط از نیمسال دوم
چهارشنبه 20 خرداد ماه عربی از ابتدا تا پایانِ کتاب
شنبه 23 خرداد ماه آمار / زیستِ‌جانوری کتاب آنالیز ترکیبی: فصل‌های 1 تا 5 + کتاب آمار: فصل‌های 1 تا  7 / از ابتدا تا پایان فصل7، کتاب و جزوه
یک‌شنبه 24 خرداد ماه جغرافیا جغرافیای عمومی(15 نمره) از صفحه 75 تا آخر کتاب - جغرافیای استان تهران (5 نمره) دو فصل اول
سه‌شنبه 26 خرداد ماه زبانِ‌فارسی کُلِ کتاب و مطالب تدریس شده در کلاس ( 11 درسِ منبع آزمونِ نیم‌ ترم، با توجه توضیحات گفته شده در کلاس)

 

آموزش | امتحانات