پایه دوم| نتایج آزمون جامع

دانش‌آموزان پایه دوم «ریاضی|تجربی» نتایج آزمون جامع 21 اسفند ماهِ 1394 در سامانة سفیر قرار گرفته است.