پایه سوم«رده‌ب» سرفصل آزمون‌های پایان ترم اول

 

روز تاریخ درس سرفصل
چهارشنبه 10 دی ماه شیمی3 بخش1 و بخش2 تا ابتدای آنتالپی‌های مهم
شنبه 13 دی ماه حسابان / ریاضی 1) دامنه و برد تابع 2) معادلات درجه2 و چند جمله ای‌ها 3) حد توابع 4) مثلثات«به استثنای معادلات مثلثاتی»
دوشنبه 15 دی ماه عربی درس 1 و 2 و 3
چهارشنبه 17 دی ماه زبان‌ِفارسی تا پایان درس 11
شنبه 20 دی ماه هندسه / زیست از ابتدا تا پایان تبدیلات انتقال و بازتاب«ابتدای دَوران» / تا صفحه‌ی45 تا ابتدای دستگاه عصبیِ محیطی
دوشنبه 22 دی ماه جبر و احتمال از ابتدا تا پایان قوانین احتمال

 

آموزش | امتحانات