پایه سوم| دربارة روز دوشنبه 17 خرداد 95

اولين جلسه مشاوره گروهى دانش آموزان سال چهارم:

 فردا، دوشنبه، ١٧ خرداد، ساعت ١٠

 در اين جلسه، ضمن معرفى تيم مشاوره سال چهارم و كليات برنامه آموزشى سال آينده توضيح داده خواهد شد.

لازم به ذكر است كه حضور تمام دانش آموزان در اين جلسه الزامى است.

=================================================================

و چند نکته در مورد آزمون‌های فردا:
۱- آزمون تاریخ از سوالات زوج پایان درس از صفحات ۴۰ تا ۱۴۰ کتاب درسی سوال داده شده است
۲- نمونه سوالات درس رایانه در همین صفحه قرار گرفته که تنها پس از ورود با حساب کاربری  قابل مشاهده است.
۳- آزمون آمار فقط از کتاب درسی است و از بخش رگرسیون فقط مفاهیم در آزمون می آید

فایل ضمیمه: 
آموزش | امتحانات