پایه سوم "رده‌ب" کارنامه پایانی ترم اوّل

به اطلاع می‌رساند کارنامه آزمون‌های پایانی نیم‌سال اوّل سال تحصلیلی 94-1393  پایه سوم"رده‌ب" بر روی سایت مرکز قرار گرفت و اولیای محترم می‌توانند برای دیدن کارنامه به بخشِ سامانه سفیر در سایت مراجعه کنند.