پایه سوم| سرفصل امتحانات پایان‌ترم اول 94-95

  تاریخ درس سرفصل
چهارشنبه 9 دی ماه آمار و احتمال فصل1 احتمال + " امید ریاضی و شاخص پراکندگی در آمار:انتخابی"
شنبه 12 دی ماه هندسه از ابتدا تا پایان صفحه 78
زیست‌شناسی زیستِ جانوری:2 فصل اول + فصل 3 تا پایانِ حس چشایی |
زیست گیاهی: فصل 7،6،5 و "8 تا پایانِ قسمتِ تدریس شده در کلاس"
هندسه|زیست «رده‌ب» فصل1 و 2
دوشنبه 14 دی ماه ادبیاتِ فارسی کتاب از صفحه 1 تا 95| (کلاس‌های آقای رضوی شب خورش‌های 1 تا 11)
چهارشنبه 16 دی ماه جبر و احتمال فصل1 + فصل2 تا ابتدای جبر مجموعه‌ها+ مبحث جبر مجموعه‌ها و خواص روابط فقط قضیه‌ها و تعاریف
زمین‌شناسی تا فصل4
جبر و احتمال«رده‌ب» فصل1 و 2
شنبه 19 دی ماه حسابان تمامی مباحث مطرح شده در کلاس
ریاضی تمامی مباحث مطرح شده در کلاس
حسابان«رده‌ب»  
ریاضی «رده‌ب» مجموعه ها، تركيبيات، احتمال، جزء صحيح، قدر مطلق، تابع (دامنه و برد، يك به يك، پوشا، زوج و فرد، وارون)
یک‌شنبه 20 دی ماه زبانِ انگلیسی 3 درس اول
دوشنبه 21 دی ماه زبانِ فارسی تا آخر درس 11
چهارشنبه 23 دی ماه شیمی بخش1 - بخش2(تا صفحه‌ی 44)
شنبه 26 دی ماه فیزیک تجربی‌ها: فصل1 | ریاضی‌ها: فصل1 و "فصل2 تا ابتدای خازن"
یک‌شنبه 27 دی ماه تاریخ تا اول سلطنت مظفرالدین شاه(از پرسش‌های نمونه هر درس)( از 16 صفحه‌ی اول 2 نمره امتیازی)
دوشنبه 28 دی ماه دین و زندگی تا انتهای صفحه 101
دین و زندگی «رده‌ب» تا پایانِ درس 3
چهارشنبه 30 دی ماه عربی

تا پایانِ درس 4

رده ب( تا پایانِ درس3، حتماً ترجمه درس‌ها خوانده شود.

 

توضيحات:

1-   تمامی کلاس­ها تا روزِ چهارشنبه 9 دی­ ماه برگزار می­گردد.

2-   سرفصل امتحانات، برنامه رفع اشکال، جزوه و نمونه سؤال درhelli.ir|مُعاونت آموزشی|امتحانات قرار خواهد گرفت.

3-   امتحانات رأس ساعت 8 صبح شروع مي‌شود و دانش‌آموزان بايد 30 دقيقه قبل از آزمون در مدرسه حاضر باشند.

4-   استفاده از ماشين‌حساب ساده در امتحانات مجاز مي‌باشد و همراه داشتن جزوه، کتاب، و هرگونه وسايل ارتباطي در جلسه امتحان به منزله تقلب محسوب مي‌شود.

5- در صورتي که به دليل آلودگي، بارش برف و ... دبيرستان تعطيل گردد، ادامة آزمون‌ها مطابق برنامه برگزار مي‌گردند و زمان برگزاری امتحان لغو شده متعاقباً اعلام مي‌شود. 

6- زمان شروع کلاس­های نیم­سال دوم، روزِ شنبه 3 بهمن ماه می­باشد.

 

 

آموزش | امتحانات