پایه سوم| نتایج آزمون جامع2

دانش‌آموزان پایه سوم «تجربی|ریاضی » نتایج آزمون جامع شماره2 در سامانه سفیر قرار گرفته است.