پایه سوم| کارنامه نهایی خرداد 95

به اطلاع می‌رساند که کارنامه نهایی سال سوم صادر گردیده و برای گرفتن جواب اعتراضات به دبیرستان مراجعه شود.