پایه چهارم| برنامه اردوی مطالعاتی

به نام خدا

دانش‌آموزان عزیز برنامه پیشنهادی اردوی مطالعاتی و زمانبندی اردوی مطالعاتی در ذیل قرار گرفته است.

  لطفاً به موارد زیر توجه فرمایید:

    برنامه ارایه شده پیشنهادی است و هر دانش‌آموز با توجه به نقاط ضعف و قوت خود می‌تواند در چهارچوب زمان تعیین شده درس‌ها را جابه‌جا نماید.

   بهتر است طی روزهای 18 شهریور و 19 شهریور مطالعه با توجه به بودجه‌بندی آزمون جامع در تاریخ 26 شهریور شروع شود.

   در روزهای 18 شهریور و 19 شهریور پیشنهاد می‌شود در کنار مطالعه فعال، اقدام به تکمیل خلاصه‌نویسی‌ها و... نمایید.

   دانش‌‍آموزانی که در اردوی مطالعاتی حضور دارند، پس از رسیدن به منزل به مدّت 90 دقیقه می‌توانید مطالعه جبرانی داشته باشند. و البته ساعت خواب و بیداری خود را تنظیم و ثابت کنند تا حالت عادت و شرطی شدن جهت مطالعه ایجاد شود.

برنامه پیشنهادی - ریاضی برنامه پیشنهادی - تجربی زمان‌بندی اردوی مطالعاتی