پایه چهارم(1+3)| پیش آزمون مبنا

 روز شنبه 26 تیر 95،  برگه‌های برنامه ریزی را به همراه داشته و تحویل مشاور مربوطه دهید.

 پاسخ‌نامه آزمون روز شنبه 26 تیر95 بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

ضمیمهاندازه
PDF icon دفترچه عمومی12.06 مگابایت
PDF icon دفترچه اختصاصی راضی1002.68 کیلوبایت
PDF icon دفترچه اختصاصی تجربی1.03 مگابایت
PDF icon pasokhbarg.pdf755.1 کیلوبایت