پایۀ‌دهم(ورودی‌ها)|ثبتِ اطلاعاتِ‌فردی

با سلام و خیر مقدم به ورودی‌های جدید دبیرستان

لازم است از طریق لینک زیر اطلاعات و سوابق شخصی و تحصیلی خود را در سامانۀ دبیرستان ثبت نمایید.

دقت نمایید ثبت این فرم برای همه دانش آموزان ورودی جدید الزامی است. همچنین دقت داشته باشید تا ثبت نهایی اطلاعات، هیچ کدام از مراحل در سیستم ذخیره نمی‌شود و لازم است فرم‌ها را به صورت کامل تکمیل نمایید.

تکمیل فرم اطلاعات فردی ورودی‌های جدید