پایۀ‌یازدهم| ثبت اعتراض به نمرات

دانش‌آموزان پایۀ دهم برای ثبت اعتراضات به لینک زیر مراجعه کنند. (نکات، حتماً خوانده شود)

خِلاص

یک اینکه، دقت کنید برای ثبت‌ اعتراض، فقط و فقط  با اکانتِ دانش‌آموز وارد سایت شوید.

دو اینکه، هر دانش‌آموز فقط به 6 درس می‌تواند اعتراض داشته باشد.( در انتخاب درس و نام‌ِ دبیر، دقت کنید.)

سه اینکه، لینک اعتراضات  فقط تا 09 تیر ماه در دسترس خواهد بود و بعد از این زمان هیچ اعتراضی پذیرفته نمی‌شود.

چهار اینکه، در صورت مشکل در ثبت و یا وارد شدن به  اکانت شخصی دانش‌آموز، به edu@helli.ir ایمیل بزنید.

پنج اینکه، زمان اعلام  نتایج اعتراضات، متعاقباً اعلام خواهد شد.