پایۀ دهم|سرفصل امتحانات پایان‌ترم دوم 96-95 + کلید

 

روز تاریخ درس سرفصل
چهارشنبه 27 اُردیـ بهشت آمادگی دفاعی از جزوه
سه‌شنبه 02 خرداد فیزیک ریاضی‌ها: فصل‌های فشار، گرما و ترمو
تجربی‌ها: فصل‌های کار و انرژی، فشار و گرما
چهارشنبه 03 خرداد دین‌و‌زندگی درس 1 تا 7، 5 نمره - درس 8 و 9، 3 نمره - درس 10 تا 12، 5 نمره - درس 13 و 14، 3 نمره
پنج‌شنبه 04 خرداد -------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
جمعه 05 خرداد ------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شنبه 06 خرداد ریاضی

مياحث امتحان، شامل تمامى مطالب تدريس شده در ترم اول و دوم (به جز نظريه اعداد و نظريه مجموعه ها) مى باشد.

یک‌شنبه 07 خرداد ------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دوشنبه 08 خرداد عربی کُل ِ کتاب
سه‌شنبه 09 خرداد ------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
چهارشنبه 10 خرداد کامپیوتر سطح A: تمامی سرفصل‌های کتاب گام اول برنامه نویسی ++C  - سطح B: سرفصل سطح A + مباحث stack، queue و vector
آز ِ زیست امتحان از مباحث ترم دوم یعنی اسپکتروفتومتری، کرماتوگرافی، استخراج رنگیزه و رنگ آمیزی گیاهی می باشد.
برای کروماتوگرافی، استخراج و اسپکت جزوه ی زیر را در نظر داشته باشید. آزمایش ۱ و ۵ فقط خوانده شود. بقیه صفحات اضافی است. گیاهی هم در حدی که تدریس شد.
جزوه
پنج‌شنبه 11 خرداد ------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
جمعه 12 خرداد ------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شنبه 13 خرداد هندسه 7 سؤال، هندسه بُرداری، فضایی - یک‌سؤال، ویژگی‌های مثلث(غیر ترسیم). جلو نوشت: تمرکز اصلی روی مباحث ترم دوم بخصوص فضایی.
زیست‌شناسی کُل ِ کتاب + جزوۀ ترم ِدوم
یک‌شنبه 14 خرداد ------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دوشنبه 15 خرداد ------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
سه‌شنبه 16 خرداد شیمی از ابتدای اعداد کوانتومی و آرایش الکترونی تا آخر کتاب
چهارشنبه 17 خرداد ------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پنج‌شنبه 18 خرداد ادبیاتِ‌فارسی کُل ِ کتاب (شعر حفظی از درس طوطی و بقال)
جمعه 19 خرداد ------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شنبه 20 خرداد

آمار

ترکیبیات، احتمال جزوه کلاسی، آمار(فقط اندازۀ اسلاید و کتاب درسی)
یک‌شنبه 21 خرداد زبان‌خارجی زبانِ‌انگلیسی: کُل ِ کتاب آموزش و پرورش - فرانسه: کتاب Lo nouveau taxi تا آخر صفحه 64، کتاب Grammaire تا آخر صفحه 119- آلمانی:
دوشنبه 22 خرداد زبانِ‌فارسی کُل ِ کتاب (دستور 7 نمره، نگارش 5، بازشناسی آموزه‌های درس 1/5، مَثَل نویسی 1/5، حکایت‌نگاری 1/5، شعرگردانی 1/5، املا 1، هنجار نوشتار 1)
سه‌شنبه 23 خرداد جغرافیا جغرافیا

 

آموزش | امتحانات