پایۀ دهم| سرفصل امتحانات میان‌ترم دوم 96-95

روز

روز تاریخ درس سرفصل
شنبه 19 فرودین ماهِ 96 فیزیک  فصل‌های خواص مواد و گرما(تجربی‌ها گرما تا جایی که تدریس شده)
یک‌شنبه 20 فرودین ماهِ 96 زبان ِفارسی مباحث جمله مرکب، گروه اسمی، نقش ضمیر پیوسته و ساختمان واژه و البته نگارش هم هست.
دوشنبه 21 فرودین ماهِ 96 عربی درس ِ ۴، ۵ و ۶
سه‌شنبه 22 فرودین ماهِ 96 ولادت امام علی علیه‌السلام و روز ِ پدر
چهارشنبه 23 فرودین ماهِ 96 هندسه هندسه فضائی، ضرب داخلی و تشابه
زیست‌شناسی

- از ابتدای فصل یک تا ابتدای سامانه بافت آوندی، ص 109.

- پ.ن: تکلیف عید: 5 نمره - فصل یک، دو و سه: 5 نمره و فصل 4، 5 و 6: ده نمره.

پنج‌شنبه 24 فرودین ماهِ 96 ------- -------
جمعه 25 فرودین ماهِ 96 ------- -------
شنبه 26 فرودین ماهِ 96 ریاضی تمامی مباحث مطرح شده در کلاس
یک‌شنبه 27 فرودین ماهِ 96 زبان‌خارجه فرانسه: از کتاب grammaire progressive از اول کتاب تا پایان درس سی‌ونه - آلمانی: فصول 8 تا 12 کتاب
دوشنبه 28 فرودین ماهِ 96 شیمی از صفحه 56 تا 117 کتاب درسی
سه‌شنبه 29 فرودین ماهِ 96 ادبیات‌ ِفارسی درس 10 تا 16
چهارشنبه 30 فرودین ماهِ 96 کامپیوتر سطح A: تا انتهای فصل 10 صفحه 84 - سطح B: تا انتهای فصل 11 صفحه 196

 

آموزش | امتحانات