کارسوق فیزیک آتش دوشنبه 25 اسفند

 

به مناسبت نزدیک شدن بهار و نوروز،

یک عصر پر از آزمایش با آتش،

و فیزیک آتش.

این آزمایشها کم خطر هستند ولی جذابند.

زمان برگزاری  روز دوشنبه 25 اسفند و مکان برگزاری اتاق فیزیک، آزمایشگاه اپتیک و حیاط.

ظرفیت این برنامه محدود است و اگر مایل به شرکت هستید باید ثبت نام کنید و برای اینکار باید به معاونت پژوهشی مراجعه کنید.