کسب مدال نقره المپیاد جهانی شیمی 2013 مسکو

کسب این مدال ارزشمند جهانی توسط دانش آموز هیربد حیدری را به خانواده علامه حلی تبریک می گوییم