کلاسهای آزادپژوهشی به حدنصاب رسیده

باسمه تعالی

بدینوسیله فهرست کلاسهای آزاد پژوهشی به حد نصاب رسیده به شرح زیراعلام می گردد. لازم به یاد آوری است کلاسها از هفته اول مرداد ماه (3مرداد)  آغاز می گردد.

1- نورو ساینس -   آقایان مهدوی و حسن زاده - شنبه زنگ دوم و سوم

2- اصول و عقاید تخصصی - آقای صادق - یکشنبه زنگ دوم

3-نشست دینی و گفتمان آزاد - آقایان عبدی مراد و فراهانی - دوشنبه زنگ دوم

4- برنامه نویسی اندروید - آقای یزدانی - دوشنبه زنگ دوم

5- شیمی دارویی - آقای رخشانی - سه شنبه زنگ دوم

6- اصول ریاضی فلسفه طبیعی (principia) - آقای آقا پور - سه شنبه زنگ دوم و سوم.

تدکر: دانش آموزانی که در کلاسهایی غیر از کلاسهای ذکر شده ثبت نام نموده اند ، فقط تا روز چهارشنبه 7 مرداد ماه فرصت دارند تا نسبت به تغییر عنوان کلاس خود و یا دریافت مبلغ ثبت نام به مرکز مراجعه نمایند.