کلاسهای فوق برنامه به حد نصاب رسیده

باسمه تعالی

بدینوسیله فهرست کلاسهای فوق برنامه که به حد نصاب رسیده اند به شرح زیر اعلام می گردد.شایان ذکر است  این کلاسها از همین هفته (26/مهر)آغاز می گردد.


ضمیمهاندازه
PDF icon hadenesab.pdf82.29 کیلوبایت